Zoals tijdens de laatste ALV van 19 augustus 2021 is medegedeeld door het bestuur, is HPNL Senior met ingang van 2021 lid geworden van de Koepel Gepensioneerden. In die hoedanigheid kunnen de leden van HPNL Senior daarom nu ook gebruik maken van korting bij verschillende organisaties. Een daarvan is een zorgverzekeraar, de Coöperatie VGZ UA. (www.vgz.nl).

Hierbij wordt er niet per collectiviteit een apart contract ingericht in deze constructie (dus niet een apart contract voor HPNL Senior onder de Koepel), maar wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde Gecoverd contract.  Met andere woorden u als lid van HPNLSenior kunt als deelnemer  individueel gebruik maken van het aanbod van VGZ Zorgverzekering via Gecovered.

De Koepel Gepensioneerden biedt haar deelnemers (in ons geval dus HPNL Senior en haar leden) de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten via Gecovered, een contract dat voor meerdere partijen alias deelnemers geldt.

De website van de Koepel van Gepensioneerden is inmiddels aangepast: Ledenvoordeel | Koepel Gepensioneerden

Op die pagina staat nu Gecovered vermeld en wordt je doorverwezen naar: Zorgverzekeringen voor gepensioneerden met korting (gecovered.nl).

Heb je vragen over Gecovered?  Contact (gecovered.nl) of naar de KG: Ledenvoordeel | Koepel Gepensioneerden

Als men direct wil inloggen, dan kan dat door op de volgende link te klikken: https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/stichting-gecovered.

Beeld dat men ziet als men is ingelogd in Mijn VGZ, mocht u reeds een account hebben bij VGZ. 

U kunt dan zoeken op Gecovered NBP en u op dit collectief aanmelden. De Koepel Gepensioneerden en Gecovered hebben een samenwerking en er wordt dus niet per vereniging (zoals HPNL Senior) telkens een nieuw contract bij VGZ ingericht. Het collectiviteitsnummer waarop u zich kunt aanmelden is 87711035. Zie ook het rood omcirkelde in het voorbeeld hierboven bij de uitleg.

U kunt, als u reeds een zorgverzekering bij VGZ heeft lopen, ook gebruik maken van dit aanbod van Gecovered, door in uw Mijn VGZ account uw collectiviteit te wijzigen. Zoek op Gecovered om de collectiviteit te vinden, en dan te klikken op GECOVERED NBP met collectiviteitsnummer 87711035.

Meer informatie over het wijzigen van uw collectiviteit kunt u vinden op: https://www.vgz.nl/service-en-contact/wijzigen/collectiviteit-wijzigen