Doel van de functie

Het in alle facetten boegbeeld en ambassadeur van de vereniging zijn en zorgdragen voor continuïteit danwel uitbreiding van het kwantitatieve en kwalitatieve ledenbestand. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die het bestuur op zich heeft genomen. Hij zorgt voor een goede organisatie en communicatie binnen de vereniging en representeert de vereniging naar buiten.

Resultaatgebieden

Ambassadeurschap

De voorzitter draagt de vereniging uit zodanig dat:

 • De uitingen positief, integer en ethisch van aard zijn;
 • De vereniging in de lokale omgeving actief uitgedragen wordt;
 • Thema’s die spelen in de maatschappij/bij de leden die aan het doel van de vereniging gelieerd zijn besproken worden in de vergadering en bekeken wordt hoe deze in een breder kader behandeld kunnen worden;

Bestuurstaken

De voorzitter verricht enkele formele bestuurstaken zodanig dat:

 • Bestuurs- en algemene vergaderingen geïnitieerd en geleid worden;
 • Bepalingen als genoemd in de Statuten, regelementen nagekomen worden;
 • Indien nodig actie genomen wordt om bestaande reglementen te actualiseren;
 • Activiteiten van de vereniging verdeeld worden onder de bestuursleden;
 • Het werven en begeleiden van (nieuwe bestuursleden);
 • Contacten onderhouden worden met andere, omliggende verenigingen, de koepel voor gepensioneerden, HPE, HP Benelux, DXC  en eventuele overige relevante partijen als KvK;
 • Toezien op de verhoudingen en samenwerkingsverbanden binnen het bestuur, ook in relatie met de leden;
 • Toezien op, en ingrijpen als nodig, de positieve, stimulerende en effectieve werking binnen het bestuur.