De  AOW, de Algemene Ouderdomswet, is de eerste pijler van ons pensioenstelsel. Iedereen die die in Nederland woont of werkt bouwt in 50 jaar een volledig AOW pensioen op. Is die periode korter, dan gaat er voor ieder jaar 2% vanaf, maar het is wel mogelijk om als je buiten Nederland woont of werkt om je vrijwillig bij te verzekeren voor de AOW.

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de toekomstbestendigheid van de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Toen vadertje Drees in 1947 zijn Noodwet ouderdomsvoorziening lanceerde en op 23 maart 1956 de AOW door de tweede kamer loodste en in 1957 invoerde, was er blijkbaar nog niet zo nagedacht over verandering van de leeftijdsverwachting en kosten van de vergrijzing. Pas in 2012 is het plan van minister van Sociale Zaken Henk Kamp door de senaat aangenomen en wat betekende dat de AOW-leeftijd tot 2023 geleidelijk zal stijgen naar 67 jaar. In 2016 is besloten dat de AOW leeftijd sneller moest verhogen, naar 67 jaar en 3 maanden in 2022 en dat deze daarna wordt aangepast aan de stijging van de levensverwachting. In het najaar van 2017 heeft minister Koolmees besloten dat de AOW leeftijd in 2023 nog niet omhoog gaat.  

Als al deze informatie je duizelt, kan je te rade gaan bij de site van de Sociale Verzekeringsbank, waar je precies kan zien op welk moment jouw AOW in zal gaan als je geboren bent voor 1 oktober 1956. Als je jonger bent is de AOW datum nog niet zeker, maar zal deze prognose over de verwachting van de stijging van de leeftijdsverwachting en dus AOW leeftijd volgen.

Update najaar 2019

In de zomer van 2019 is door de sociale partners een pensioenakkoord gesloten, wat geresulteerd heeft in snel door de 2e en 1e kamer aangenomen wetgeving over de AOW. Minister Koolmees schreef hierover op 7 oktober 2019 in een kamerbrief 'Betreft Planning uitwerking pensioenakkoord' het volgende:

AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is het kabinet met de sociale partners overeengekomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 in een vertraagd tempo zal stijgen en pas in 2024 op 67 jaar zal komen. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in juli 2019 door het parlement aanvaard en gepubliceerd in het staatsblad. Na 2024 is de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het kabinet en sociale partners hebben afgesproken dat de stijging van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de stijging van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken en gemiddeld 4 maanden langer AOW-pensioen. Deze aangepaste koppeling gaat na 2024 ook gelden voor de pensioenrichtleeftijd, waardoor ook deze minder snel zal stijgen. Hiertoe moeten de AOW en fiscale wetgeving gewijzigd worden. De voorbereidingen voor het wetsvoorstel zijn gestart, de Tweede Kamer zal voor de zomer van 2020 geïnformeerd worden over de voortgang.

De site van de Sociale Verzekeringsbank is nog steeds de plek waar je kan nagaan wat voor jou de (verwachte) AOW leeftijd is.