Samenvatting

  • Aanmelden voor een Zoom Webinar
  • Wat heeft u nodig om een Zoom Webinar bij te wonen
  • Neem de tijd om de technische vereisten te controleren
  • Toegang tot het Webinar
  • Problemen met de toegang tot het Webinar
  • Waar u terecht kunt met overige vragen over Webinars en het gebruik van Zoom.
  • Tijdens een Webinar

o Hoort u geen geluid?

o Chat

o Raise Hand

  • Tot slot

 Aanmelden voor een Webinar

Nadat u zich heeft aangemeld voor een online bijeenkomst ontvangt u een paar dagen voordat het evenement plaatsvindt een e-mail met daarin een link en een wachtwoord voor

het Webinar. U hoeft nog niet te klikken op de link, dat hoeft pas op het moment van

aanvang van het Webinar. In de betreffende mail staat precies wanneer het Webinar plaats

zal vinden en hoe laat het Webinar aanvangt.

 

Programma downloaden

Download en installeer de Zoom Cloud Meetings app/programma. (soms gaat het al

automatisch)

Ter voorbereiding van de bijeenkomst moet je een gratis stukje software installeren. Dit

moet je installeren op het apparaat dat je wilt gebruiken. Kies zelf het apparaat wat je het

prettigst vindt. Mocht je het vervelend vinden om de camera aan te zetten, of je hebt geen

(web) camera. Geen probleem, het werkt ook zonder (web)camera en je kunt de camera ook

uitzetten.

Afhankelijk van je apparaat gaat de installatie als volgt:

Windows of Linux Computer:

Ga naar de download pagina van Zoom: https://zoom.us/download

Download Zoom Client for Meetings (dat is de bovenste in een rij van mogelijke downloads)

Installeer het op je computer.

Android telefoon of tablet:

Voor je Android telefoon of tablet ga je naar de Google Play Store, zoek hier

naar zoom Cloud meetings app en installeer deze.

iOS, iPhone of iPad:

Ga naar de App Store en zoek naar de app Zoom Cloud Meetings. Download en

installeer deze

Toegang tot het Webinar

Om toegang te krijgen tot het Webinar, dient u op de link te klikken die u heeft ontvangen per e-mail. Vanaf een half uur voor aanvangstijd kunt u op deze link klikken. Wanneer u op de link klikt opent uw webbrowser. Mocht u beschikken over Zoom software, dan vraagt uw browser vervolgens of u Zoom wilt openen. Klik dan op “Zoom openen”. Vraagt uw browser dit niet, dan heeft u de keuze om

(1) deel te nemen via het internet of

(2) Zoom software te downloaden en de applicatie uit te voeren. U bent vrij om hierin zelf een keuze te maken.

Belangrijk: Vervolgens kunt u klikken op “Join Webinar”. Vanaf dat moment woont u het Webinar bij. Deelnemers worden in de wachtruimte gezet tot dat host (technische ondersteuner) het Webinar live zet.

 

Problemen met de toegang tot het Webinar

Lukt het niet om toegang te krijgen tot het Webinar, maar heeft u de bovenstaande stappen wel goed doorlopen, dan zou het kunnen zijn dat er iets misging met het laden van het Webinar. In dat geval kunt u proberen om uw webbrowser (Edge/Google Chrome/Firefox/o.i.d.) af te sluiten en opnieuw op de link te klikken uit de uitnodigings-/herinneringsmail.

 

Tijdens een Webinar

Nadat u op “Join Webinar” heeft geklikt, neemt u officieel deel aan hetWebinar. De host deelt op dat moment een scherm waarin belangrijke informatie staat weergegeven. Lees deze informatie goed en volg de eventuele instructies op die daarin staan.

Hoort u geen geluid?

Als u deelneemt aan een Webinar, zorg er dan voor dat uw speakers/headset/oordopjes werken, zodat u de presentatie kunt horen. Klik eventueel op Join Audio links op de taakbalk. Hoort u de spreker niet, neem dan contact met de helpdesk.

  

 

                                                                                  

Chat

Door op Chat in de functiebalk te tikken kunt u deelnemen aan de Chat. Stel uw vraag kort en bondig met vermelding van het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. Vragen worden per onderwerp geclusterd en aan de gespreksleider ter hand gesteld.

 

                                                                                                                      

Raise Hand

Door op Reaction te klikken krijgt u toegang tot het submenu voor o.a. de funtie Raise Hand. Gebruik deze enkel en alleen als het noodzakelijk is. De moderator zal het oppakken en

voorleggen aan de presentator om te beslissen of wordt toegevoegd wordt aan

het debat (Panelists). Het zal helpen als u de vraag of opmerking ook kort en

bondig in de chat formuleert.

 

Tot slot

Hopelijk helpt deze handleiding u om succesvol deel te nemen aan ons Webinar.