Het jaar 2021 is bijna voorbij. Een jaar dat opnieuw in het teken stond van Corona, waardoor vrijwel alle geplande activiteiten moesten worden afgezegd of verschoven.
We hopen dat het komende jaar minder wordt bepaald door deze pandemie en dat we, wellicht met enige aanpassingen, toch weer een aantal gelegenheden kunnen faciliteren om elkaar op een veilige manier te ontmoeten.

In ieder geval hebben we al het nodige in voorbereiding. Om te beginnen is op 18 januari een vervolg gepland over Genealogie. In maart gaan we hopelijk naar de Maasvlakte en  diezelfde maand, of begin april, houden we een lezing over het onderwerp duurzaamheid en wat HP Inc hierin wil betekenen. Op 26 april is de ALV gepland en dit keer hopelijk weer met een volle zaal. De fietstocht staat nu op de planning voor juli. We blijven bezig. Dus kijk vooral regelmatig op de website waar we constant iedereen op de hoogte houden.

Ondanks de vaak moeilijke werksituatie voor de oud-collega’s binnen HPE en HPinc. ondervinden we toch regelmatig ondersteuning van hen. De algemeen directeur van HP Inc wilde daarom ook graag via deze mail zijn wensen met ons delen: 

Beste leden HP NL Senior,
 
Terugkijkend op 2021 was het voor ons en ook voor jullie een jaar als nooit tevoren. Te beginnen op zakelijk vlak. HP Inc. heeft ondanks de chiptekorten en aanverwante productie uitdagingen over het hele jaar goede resultaten behaald, doordat technologie een steeds belangrijker onderdeel is van de samenleving. In de nieuwe hybride wereld zal dit belang alleen maar toenemen. We hebben ook gezien hoe klimaat steeds hoger op de agenda staat van consument, bedrijfsleven en overheid. Voor HP is dat niet nieuw. Al 20 jaar leggen we rekenschap af over onze resultaten en ambities in ons duurzaamheidsrapport en IDC heeft ons de hoogste gemiddelde score gegeven in de Sustainability Index. Daar bovenop hebben we in 2021 veel nieuwe ambities neergelegd en onze missie en visie nog meer in dienst gesteld van de wereld. Ons ‘belief’ luidt nu “One thoughtful idea has the power to change the world”. Dit stelt ons innovatieve karakter in dienst van het veranderen van de wereld.
 
Dat de wereld doordachte ideeën nodig heeft, is dit jaar meer dan duidelijk. Door de pandemie staat de samenleving onder hoogspanning en nog belangrijker dan de cijfers waren dit jaar onze mensen, de HP collega’s. HP Inc. heeft een streng no-risk beleid gevoerd met als uitgangspunt dat niemand door het werken voor HP corona hoeft te krijgen. Sinds het begin van de pandemie komen we elke dinsdag virtueel samen met het speciale Nederlandse COVID team bestaande uit leden van het Country Management, BHV, security en ook de Ondernemingsraad. Want samen willen we niets aan het toeval overlaten en doen we wat we kunnen om een zo veilig mogelijke werksituatie te realiseren. Of het gaat om een extra thuisvergoeding voor de thuiswerkplek, het COVID ready maken van het kantoorpand, of het goed informeren van onze collega’s over de veiligheidsregels als je namens HP op pad gaat.
 
Vooruitkijkend naar 2022 hoop ik,  dat we elkaar als collega’s weer wat vaker zullen zien, in meetings, overleg, evenementen en gewoon samen werken. En hetzelfde hoop ik voor de leden van HPNL Senior. We hebben onze jaarlijkse ontmoetingen moeten uitstellen. Maar van uitstel komt geen afstel en we zijn in gesprek met het bestuur om een aantal mooie sessies voor te bereiden. Als het moet doen we dit online, maar als het kan en mag, kijk ik er naar uit jullie op ons kantoor persoonlijk met de collega’s welkom te heten.
 
Ik wens jullie mede namens alle collega’s van HP een gelukkig en bovenal gezond 2022.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Rob

Season’s greetings and best wishes
for the New Year from everyone at HPE!

 

Tenslotte wens ik iedereen, namens het bestuur van HPNL Senior:

 
Prettige feestdagen
en een
voorspoedig maar vooral gezond


2022
 


Klaas Nienhuis
Voorzitter HPNL Senior