Printversie

Doelstelling en lidmaatschap

De vereniging heeft ten doel: Lid van de vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen die een (vervroegde) pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Pensioenfonds van HP Nederland, en thans niet meer werkzaam zijn bij Philips, Digital, Compaq, Tandem of de HP Organisatie.

Tevens kunnen lid van de vereniging zijn: Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd. Bij aanvragen van lidmaatschap ontvangen na 31 augustus wordt de keus geboden tussen onmiddellijk ingaan van het lidmaatschap of aanhouden en uitstellen tot het begin van het nieuwe jaar. Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat bij aanmelding gedurende het jaar de volledige jaarcontributie verschuldigd is.

De contributie bedraagt € 15,= per jaar. Jaarlijks kan de contributie in de ledenvergadering worden aangepast en vastgesteld voor het komende jaar. De contributie dient voor 1 januari te zijn voldaan.

Door aanmelding geef je aan accoord te gaan met de voorwaarden vermeld in de statuten.

De statuten zijn beschikbaar in een pdf-bestand (te lezen met de Adobe Reader).

Bij vragen kun je een e-mail sturen aan: secretaris at hpnlsenior punt nl
('t laatste staat een beetje vreemd maar 't voorkomt veel spam).

Printversie